YeniBirGün Psikolojik Danışmanlık
Trabzon Psikolog

Psikolojik danışma kişide değişim sağlamak, olumsuzlukları önlemek, zorluklarla baş etmek, ya da hayatı daha yaşanabilir hale getirmek için yapılır. YENİBİRGÜN Danışmanlık Merkezi’nde bizler, olumsuz hayat süreçlerinize dokunarak, yaşam kalitenizi artıran kararları bir başına alabilmenizi, ruh sağlığınızı olumsuz etkileyen keskin yargı ve kalıpların farkına varmanızı, onları değiştirmenizi sağlayıcı teknikler uygulayan; kısaca sorunlarınızı kendi kendinize çözmenin yolunu gösteren, eğitim almış bireyleriz. Uygulamalarımızı meslek etiğini önceleyerek yapmaktayız.

Bireysel Danışmanlık

Trabzon psikiyatri ve psikoterapi olarak kliniğimizde tüm bireysel psikolojik danışma hizmetlerimiz alanında uzman deneyimli psikolog, psikolojik danışman ve aile danışmanlarımız tarafından verilmektedir.

Aile Danışmanlığı

Ale üyeleri arasında iletişim kalitesini artırmak, ayrıca aile sorunlarını çözmede, bireylerin ailede rollerini belirlemede, cinsel sorunları çözmede, boşanma sürecinde yardımcı olmak için ailelerin yanındayız…

Kariyer Danışmanlığı

amanı yönetmek, parayı yönetmek, kendini yönetmek için danışmanlık hizmetleri alıyor. Bu süreçlerde yanınızda olmaya hazırız. Yeni Bir Gün’de kariyer planlaması yaparak başlayalım; ne dersiniz?

Trabzon Psikolog Banner
Trabzon Psikiyatrist
Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Hakkımızda

YENİBİRGÜN ailesi olarak kendimizin, danışanlarımızın ve kursiyerlerimizin gelişim ve değişim süreçlerine katkı sağlamayı ilke edindik. Uzmanlık alanlarımızı her geçen gün genişletmeye, daha kaliteli bir hizmet verebilmek için kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Avantajlarımız:

  • Gizlilik, Mahremiyet
  • Dürüstlük, Karşılıklı Güven
  • Kişilik Haklarına Saygı
  • Yargılamadan Kabul
  • Alanında Uzman Ekip
  • 20 Yılı Aşkın Tecrübe
  • Çözüm Odaklı Terapi Anlayışı
  • Araştırmacı Yenilikçi Kadro
GALERİ

TRABZON OFİSİMİZDEN

HİZMETLERİMİZ

Aile Danışmanlığı

Aile toplumun temelini oluşturan en küçük yapı yaşıdır. Hem fert hem toplum için vazgeçilmez fonksiyonları olan bir kurumdur. Aile kendimizi güvende hissettiğimiz, yaşamı ve başkalarıyla yaşamayı öğrendiğiniz ilk sosyal alanımızdır. Kişiliği oluşturan temel davranışlar ve yaşama dair alışkanlıklar ailede kazanılır. Bireylerin huzurlu ve mutlu olmaları sağlıklı bir aile yaşamına bağlıdır. Sağlıklı ve güçlü toplumlar sağlıklı ve güçlü ailelerden oluşur. Aile danışmanlığı hizmetimizle, aile üyeleri arasında iletişim kalitesini artırmak, ayrıca aile sorunlarını çözmede, bireylerin ailede rollerini belirlemede, cinsel sorunları çözmede, boşanma sürecinde yardımcı olmak için ailelerin yanındayız…

Trabzon aile terapisi, trabzon aile psikologu
trabzon-psikolog-yeni--01

Çocuk ve Oyun Terapisi

Çocuk, anne-babanın fırçasıyla oluşmuş bir portredir. Yetiştirdiğimiz çocuklar toplumun birer yapıtaşıdır.

Yeni Bir Gün çocukların sağlıklı birey halinde toplumda yer almaları için gelişim evrelerini takibe alarak ebeveynlere yardımcı olmaktadır. Çocukları anlamanın bir başka yolu da oyun terapisidir. Çocukları anlamak ve iç dünyalarını keşfetmek sevgi ve özveri ister. Bu uğurda en önemli ve sevilen yöntem olan oyun terapisiyle çocuğun iç dünyasında yapmış olduğumuz keşiflerle travmalarını, olayları algılayış tarzını, duygu ve düşüncelerini, aile içindeki yerini öğrenebiliyoruz.

Sürekli huzurlu ve sağlıklı bir toplumda yaşamak için çocuğunuzla doğumundan itibaren ilgilenmeye hazırız.

Endüstri / Örgüt / İş Psikolojisi

Yeni Bir Gün, üretimde nicelik ve niteliğin artırılmasının hem iş gücüne hem işverene olumlu yansıdığına inanmaktadır. Sanayi devriminde görülmüştür ki Endüstri/Örgüt/İş Psikologları çalışma davranışıyla ilgili bilgi ve anlayışı artırmaya yönelerek birçok el emeğine dayalı işin verimliliğini artırmıştır. İş gücü moralinin ve tatmininin performansı belirlemedeki önemi çoktan kavranmıştır. Sonrasında alandaki çalışma gruplarında ve örgütlerin nasıl yönetildiğine, teknoloji ile iş gücünün nasıl birbirleriyle ilişkili olduklarına odaklanan uzmanlık alanları gelişti. Günümüzde, örgütsel küçülme ve dış kaynaklardan yararlanma nedeniyle iş gücündeki azalma, sektörün değişen yapısı, insan kaynaklarına artan bir odaklanmayı zorunlu kılıyor. Ayrıca hem fırsatlar hem de tehditler sunan küreselleşme iş gücündeki artan çeşitliliğe yönelmeyi gerektiriyor. Bu durumdan olumlu ya da olumsuz zorunlu etkilenen işveren, yönetici ve işgören arasındaki dengeyi kurabilen örgütler/işletmeler/kurumlar ayakta kalabilmektedir. Bunun için yeni trendler geliştirmek zorunludur. Yeni Bir Gün, örgüt, işletme ve kurumlarda personel sorunları, eğitim, motivasyon artırma, aidiyet oluşturma, stres yönetimi; işgören bulma, seçme, yerleştirme ve performans değerlendirme; örgüt yapısı ve örgüt yapısını geliştirme gibi fırsat ve tehdit içerikli davranışları kaliteye ve refaha yönelik planlamaktadır.

trabzon-psikolog-yeni--04
anasayfatasarimlar-05

Spor Psikolojisi

Spor psikolojisi, amatör ya da profesyonel anlamda rakibine üstün gelmek isteyen sporculara, antrenörlere, takım yöneticilerine ve kısmi egzersiz yapanlara uygulanmaktadır. Antrenmanın ve müsabakanın psikolojik yönlerini geliştirmek için yapısal ve teorik eksenli çözüm geliştirmesi spor psikolojisi tekniklerinin kolaylıkla kullanılmasını sağlıyor. Genellikle sporcular başarısızlıkları halinde savunma mekanizmaları geliştirerek “günümde değildim”, “dikkatim dağıldı” gibi bahanelere sığınmaktadırlar. Oysa spor psikologu ile çalışanlar günümüzde duru bir zihinle performanslarını zirveye taşıdıkları ve hedeflerine ulaşmada başarı sağladıkları görülmektedir. Spora odaklanan birey, genellikle kritik anlarda daha iyi nasıl olunacağına yönelik uzman danışmanlığında bilgilendirilmektedir. Yeni Bir Gün, amatör ya da profesyonel sporcuda zihinsel farkındalık geliştirerek kaygı ve stresten uzak tutmayı, karar verme sürecinde keskinlik kazandırmayı, beceri yeteneğini maksimize ederek hedefe ulaşmada yetkinlik sağlamaktadır ve sakatlanan sporculara psikolojik destek vermektedir.

Kariyer planlaması

Meslek/iş, günümüz yaşantısının en değerli öğesi haline geldi. Yıllar önce insanlar için böyle bir kavram çok değer taşımıyordu fakat sanayi devrimi ve beraberinde gelen modernleşme artık insanların belli konularda uzmanlaşmasını gerektiriyor. Çünkü hayatını refah içinde sürdürmesi için gereken geliri sağlamak iş de uzmanlaşmayı zorunlu kılıyor. Artık bir mühendis olmak, doktor, avukat, psikolog, öğretmen olmak yetmiyor. Doğru zamanda doğru tercihleri yapmak gerekiyor. Kamu veya özel kuruluş fark etmeden insanlar iyi bir hayat sürdürmek için emeklerinin karşılığını alabilecekleri meslekler seçmek istiyor. Bunun yanında yaptıkları iş sürecinde mutlu olmak istiyor. Zamanı yönetmek, parayı yönetmek, kendini yönetmek için danışmanlık hizmetleri alıyor. Bu süreçlerde yanınızda olmaya hazırız. Yeni Bir Gün’de kariyer planlaması yaparak başlayalım; ne dersiniz?

Kariyer Planlaması Trabzon psikolog
Yoga

Yoga

Kim sağlıklı ve mutlu yaşamak istemez. Ama çağımızda bu mümkün mü? Yeni Bir Gün zihninizde yeni kapılar aralamak için sizi yogaya davet ediyor. Çünkü değişim zihinde başlar.

Yoga hem bedensel, hem zihinsel ve hem de ruhsal bir uygulamadır. Zihni ve ruhu sakinleştirici etkisi olduğu gibi nefsi ve bedeni de kontrol altında tutar. Ayrıca kişisel disiplini geliştirmeyi, eylemde konsantrasyon sağlamayı ve dikkat artırmayı hedefleyen bir uygulamadır. Örneğin, sadece hedef odaklı hareketler ve bilinçli nefes alma teknikleri daha dengeli olmanızı sağlar. Yoga bir yaşam tarzıdır.

Yeni Bir Gün’de yapacağınız yoga sayesinde ruhunuz ve bedeniniz özürlüğüne kavuşur, farkındalığınız gelişir, iradeniz güçlenir.

İletişim

İletişim, kişinin duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktarabilesi ve aynı şekilde karşıdan gelen mesajı anlayabilme sürecidir. İnsanlar iletişim kurarak birbirlerini anlayabilir, sorunlarına çözüm üretebilir, fikir alışverişinde bulunabilirler.

 Çevreleriyle sağlıklı iletişim kuran bireylerin varlığı göz ardı edilemez. Çünkü iletişim bireylerin birbirine karşılıklı saygı ve hoşgörüyle yaklaşmalarını sağlar. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, ancak bu kişisel beceri isteyen bir eylemdir. Çevrenizle daima etkileşimde kalmak için Yeni Bir Gün’le iletişim kurma becerinizi artırmaya hazır mısınız?

anasayfatasarimlar-08
anasayfatasarimlar-12

Sağlık Psikolojisi

Sağlık psikolojisi, fiziksel ve ruhsal sağlığın bir bütün olarak ele alındığı, günden güne yaygınlaşan ve ihtiyaç duyulan bir alandır. Tedavi sürecinde Yeni Bir Gün, hasta ve hasta yakınlarına ruhsal destek, bireyde motivasyon yükseltmek ve hastalığa uyum becerisi geliştirmek, hastalığın oluşumda ve tetiklenmesinde gizli nedenleri ortaya çıkarmak için eğitimli elemanlarıyla yanınızdadır. Ayrıca çeşitli bağımlılık süreçlerinde destek vermek, kronik ve yaşlılığa bağlı hastalıklarda tedavi sürecinin huzur içinde yaşanmasını sağlamak için de yanınızda olmayı arzuluyoruz.

Yeni Bir Gün bunlarla kalmayıp sağlık çalışanlarına hasta ile iletişimleriyle ilgili eğitim ve gerekli bilgilerle donatılması konusunda da yeterli altyapıya sahiptir.

 

Psikodiyet

Kilo almanın, kilo vermenin, mevcut kiloyu korumanın ya da uyguladığınız veya uygulayamadığınız diyetin fizyolojik ve ruh sağlığı açısından ne derece önemli olduğunu biliyor musunuz?

Diyet sürecinde başarı ve istikrar sağlayamamanızın nedeni psikolojik duvarlar olabilir. Yeme bozuklukları ve bunları psikolojik boyutlarıyla ele alma, diyet sürecinde motivasyon kazanma, stresle başa çıkma ve süreci kontrol altında tutma kapsamlı duygu, düşünce ve davranış boyutlarının ele alınmasıyla mümkündür.

Yeni Bir Gün sayesinde önereceği psikodiyet programlarıyla bu süreçte karşınıza çıkan güçlüklerin farkına varırsınız ve iyileşme sağlayabilirsiniz.

 

anasayfatasarimlar-09
anasayfatasarimlar-10

Gelişim Psikolojisi

Gelişim tüm canlılarda ortak olan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Gelişim psikolojisi, beden, davranış, düşünce, duygu, sosyal ilişki ve kişilik değişmelerini inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda büyüme, olgunlaşma ve öğrenmeyi kapsayan bir süreçtir. Gelişimde esas olan değişimdir.

Yeni Bir Gün, sağlıklı gelişimi ve değişimi önemseyerek uygulamalarıyla sizlere sağlıklı yaşamanız için katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Nöropsikoloji

İnsanın en temel ve eşsiz organı beyindir. Beyin yapısı ve işlevleriyle birlikte büyüleyicidir.

Yeni Bir Gün, nöropsikoloji ile beynin işlevlerini keşfederek psikolojik olayları anlamlandırmaya çalışır. Varsa odaklanma ve görsel algılamalarla ilgili çözümler üretir.

Kısaca çocuk, yetişkin, anne-baba, ailecek beyninizi keşfetmek, gerekirse beyin fonksiyonlarınızı psikolojik açıdan yapılandırmak için yola çıktık.

anasayfatasarimlar-11
Yenibirgun Psikolojik Danışmanlık

Trabzon Psikolog, Psikiyatrist

Psikoloji yani ruhbilim; davranış, duygu ve zihni inceleyen bir bilimdir. Yüzyıllardır psikologlar insanı çözmeye dair araştırmalar yapmaktadırlar. Ancak geldiğimiz noktada ilerleme kaydedilmişse de tam anlamıyla insan ruhunun bilinmeyenleri hâlâ mevcuttur. Psikoloji her ne kadar ruhbilim olsa da doğa bilimlerini de içerisinde barındırır. Beynin biyolojisi önemle incelenen konulardandır.  

Günümüzde gerek bireysel gerekse toplumsal olarak pek çok olaylar silsilesi yaşamaktayız. Bu olaylara karşı geliştirdiğimiz davranışlar bireyselde psikolojinin, toplumsalda sosyolojinin kapsamı içinde değerlendirilmektedir. Bireyin olaylar karşısındaki davranışlarını, bu davranışların nedenlerini, eğilimlerini araştıran ve destek sunan uzmanlar, psikologlardır. Konuşma, anlama ve yol gösterme anlamında kişilerin kendisine bile açıklamakta zorlandığı şeyleri psikologlar ortaya çıkarır ve çözüm noktasında yardımcı olurlar. Trabzon’da bu işi layıkıyla yapan Trabzon en iyi psikolog, gerek danışanlarına gerekse akademiye katkıları bakımından oldukça kaliteli çalışmalar yürütmektedir. İnsan psikolojisi ülkelere, şehirlere yani yaşadıkları bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Trabzon’da yaşayan bireylerin de bölgenin getirdiği farklı sorunları, ülkenin içerisinde cereyan eden olaylar, ailesel bazı problemler ya da mali konulardaki sıkıntılar gibi pek çok sorunu bulunmaktadır. Tüm bunların üstesinden bazen tek başımıza gelemeyiz ve bir desteğe ihtiyaç duyarız. Bu noktada Trabzon’daki en iyi psikologlar yardımı ile çözüm bulunamayan konuların aslında bir çözümünün olduğunu keşfedebilirsiniz.  

Trabzon Psikolog Yorumları 

Psikolog seçimi oldukça zorlu bir süreçtir. En özel bilgilerinizi aktaracağınız kişinin güven vermesi ve samimi yaklaşımı, danışanlar açısından çok önemlidir. Psikoloğa uzun süreli depresyon durumlarında, özgüven eksikliği yaşandığında, kadın-erkek ilişkilerindeki problemler olduğunda, şiddetli dikkat dağınıklığı yaşanıyorsa ve korku-kaygı durumlarında artış olmuşsa gidilme eğilimi bulunmaktadır. Bu aşamada psikolog, terapi yöntemi ile ruhsal ve psikolojik açıdan karşısındaki kişiyi rahatlatıp toplumsal hayattan zevk alabilir hâle getirmeyi hedeflemektedir. Bir psikolog seçimi yapılırken psikoloğun mezuniyeti, uzmanlık alanları, almış olduğu eğitimler, mesleki tecrübesi ve psikolog yorumlarını mutlak suretle gözden geçirmekte fayda olacaktır. Trabzon en iyi psikolog seçimi yaparken kriterleriniz bu yönlü olması daha sağlıklı bir hizmet almanızı sağlayacaktır. Trabzon’da bir psikolog tercih etmek istiyorsanız Trabzon psikolog yorumları sizin için önemli olmalıdır. Çünkü bu yorumlarda insanlar, samimiyetle duygularını dile getirmektedirler. Bu durum; daha doğru karar vermenizi, objektif görüşler edinmenizi, psikolog ile aranızda güven bağı kurmanızı sağlayacaktır.  

Trabzon Psikolog Ücretleri 

Psikologlar seans yöntemi ile çalışmaktadırlar. Bu seansları ne kadar alacağınız ve hangi konularda alacağınız gibi kavramlar üzerinden psikolog ücretleri belirlenmektedir. Tamamen bireysel gereksinimler ön plânda tutulmaktadır. Örneğin; tek başınıza alacağınız bir terapi ya da aile terapisi şeklinde alınacak bir yardımın ücretlendirilmesi de farklı olacaktır. Bu bakımdan net bir ücret belirtmek hem yanlış olur hem de hatalı bir yönlendirme olacaktır. Seans ücretleri, şehirden şehre farklılık göstermektedir. Trabzon psikolog ücretleri bu bağlamda değerlendirilirse çok daha sağlıklı sonuçlar alınmış olur. Trabzon en iyi psikolog ve psikolog ücretleri arayışı mevcutsa bunu internetten araştırma yaparak ya da yüz yüze bir görüşme sağlayarak yapmak çok daha faydalı olacaktır.  

Trabzon Psikologlar 

Psikolog doktorlar kendi içerisinde birçok alt başlıkta hizmet vermektedirler. Pedagog, aile terapistliği, hipnoz, regresyon, eğitim psikolojisi, din psikolojisi gibi... Bireylerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda buna karar verilmektedir. Sayıları oldukça fazla olan Trabzon Psikolog Doktorları, birçok farklı branşta hizmet vermektedirler. Burada yapılması gereken kişinin sıkıntısının farkına varıp kendine uygun bir doktor seçmesidir. Trabzon insan yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bir şehirdir. Muhteşem doğal güzelliklere de sahiptir aynı zamanda. Denilebilir ki bu kadar güzel bir manzarada insanın ruhu hastalanır mı? Tek başına bu yeterli bir ölçüt değildir maalesef. İnsanın olduğu, yaşamın olduğu her yerde ruhun incinme potansiyeli vardır. Bu perspektiften bakıp yorumlamak daha sağlıklı olur. Trabzon en iyi psikolog tercihi yaparken tüm bunları değerlendirmek gerekmektedir.