Aile Terapisi

YENİBİRGÜN Danışmanlık Trabzon Psikolog olarak, Ergenlere Psikolojik Destek gibi araştırmalarınız için sizlere terapi hizmetleri sunuyoruz.

Aile bireyleri arasındaki iletişimin kalitesini arttırmak ve çatışmalı durumların üstesinden gelmek için uygulanan terapi, aile terapisi olarak adlandırılmaktadır. Aile, bir toplum en önemli yapı taşıdır. Buranın sağlam temeller üzerine kurulması elzem bir meseledir. Eşler arası anlaşmazlıklar, çocukların davranışlarından ötürü oluşan endişe, aile bireylerinde doğal afet sonucu oluşan travma, göç, boşanma, fiziksel hastalıklar ve evlât edinme gibi aile içinde oluşan problemler, aile terapisinin ilgilendiği konular arasındadır. Aile terapistlerinin amacı, bu konuları olabildiğince çözüme ulaştırabilmektir. Aile bağlarını güçlendirmek, bireylerin birbirleri ile iletişim kabiliyetini arttırmaktır. Aile terapistleri bunu yaparken bireylerle bazen tek görüşme bazen de toplu görüşmeler şeklinde seansları belirlemektedirler. Trabzon’da böyle problemlerle karşı karşıya kalmış kişilerin gidebileceği pek çok Trabzon aile terapisi merkezi bulunmaktadır. Bu çalışmaları yürüten kişilerden yardım almak, aile içi ilişkilerinizi düzenlemekle kalmayarak uzun vadede toplumsal problemlerin de önüne geçmiş olursunuz.  

Trabzon Aile Terapisti Öneri 

Bir psikolojik çıkmazın içerisinde hissedip terapist arayışına girmek, sürecin akışı ile doğru orantılı bir davranış biçimidir. Doğru terapiste ulaştıktan sonra seanslar başlatılacak ve sıkıntının kök noktasının tespiti için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu noktada terapist, sıkıntının sadece sizinle ilgili değil aile bireyleri ile de ilgili olduğu kanısına varırsa onları da bu terapilere dahil etmek isteyecektir. Yani aile terapisi kararını psikoterapist verecektir. Töre cinayetleri, paranoid ebeveyn durumu gibi büyük problemler yaşanıyorsa aile terapisi olması yönünde sizin de kanaatiniz olabilir elbette. İnternetten derin bir araştırma yaparak bu konuda size yardımcı olacağına inandığınız bir terapist önerisi alabilirsiniz. Bu minvalde hareket ederek terapistinizi siz de belirleyebilirsiniz. Trabzon şehri sınırları içinde bu konuda hizmet veren birçok aile terapisti bulunmaktadır. Trabzon aile terapisti öneri şeklinde internette pek çok terapisti bulabilirsiniz. Ya da bir yakınınızın tavsiyesi üzerine de hareket edebilirsiniz. Bu şehirde yaşıyor ve bazı sıkıntılarınızın olduğunu düşünüyorsanız ve tek başınıza atlatabileceğiniz düzeyde değilse mutlaka Trabzon aile terapisi almayı düşünmelisiniz.  

Trabzon Çift Terapisi 

Çift terapisi, eşler arasındaki evlilik krizinin çözümü noktasında destek alınan bir terapidir. Çiftler arasında ortak bir anlayış geliştirmek, açmaza girilen konularda çözüm üretebilmek, roller ve beklentiler konusunu açığa kavuşturmak adına böyle bir terapi yöntemi, psikoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Gündelik dilde “evlilik terapisi” olarak da adlandırılmaktadır. Çiftlerin ilişkisi yalnızca kendileri arasındaki sebeplerden bozulmaz. Bunun yanında ebeveyn çatışması, meslekî başarısızlık, fiziksel ya da psikolojik travma, hastalık gibi psikososyal nedenlerden ötürü de evlilik temellerinde bir sarsılma yaşayabilir. Evliliğin kendi dinamiklerinden kaynaklı problemler de oluşabilmektedir. Evlilikte kıskançlık, cinsel sorunlar, ilişki bağımlılığı, çocukların yetiştirilmesi, eşler arası iletişim bozuklukları, güven bunalımı gibi konular, çiftelerin direkt olarak kendi aralarındaki sorunlar olarak sıralanabilir. Çift terapisi sadece evli kişilerin alabileceği bir terapi değildir. Evli olmayıp birlikte yaşayan çiftler de bu terapilerden yararlanabilmektedir. Aile terapisi, çift terapisinin daha kapsamlı olanıdır. Trabzon aile terapisi, sadece çift olarak yaşayanlar için uygun olmayacaktır. Bu anlamda Trabzon çift terapisi uygulaması çok daha yararlı olacak ve çözüm üretme noktasında fayda sağlayacaktır.  

Aile Terapisi Nasıl Yapılır? 

Aile terapisi yalnızca psikolojik hastalık yaşayan bireye odaklanmaz. Bütün aile ve aile dinamiklerine konsantre olarak süreci yönetmeye çalışır. Örneğin; derslerinde başarısızlık yaşayan bir çocuğun durumunu incelerken ailede çocuğu bu noktaya getiren aile bireyi davranışları da mercek altına alınır. Bu durumda terapiler genel olarak tüm aile bireyleri ile yapılmaktadır. Bazı durumlarda tek tek ya da ailenin birkaç üyesiyle de seanslar gerçekleştirilir. Burada odak noktasının hangi aile bireyi olduğu önem taşır. Çocuk ise belki bakıcısı ya da öğretmeni seansa dahil edilebilmektedir. Ya da baba ise annesi, iş arkadaşı da çağırılabilmektedir. Sorunun kaynağına inmek için aile terapistleri bu yolları kullanabilirler. Aksi takdirde delik bardağa su doldurmak gibi boşa zaman harcanmış olabilir. Sorunların altta yatan sebepleri bulunup çözüm üretilmediği takdirde terapiler amacına ulaşmamış olacaktır. İşte Aile terapisi nasıl yapılır, sorusunun temel noktası burasıdır. Trabzon’da yaşayıp böyle bir terapi alma ihtiyacınız varsa bunları dikkate almak, doğru bir yaklaşım olacaktır. Trabzon aile terapisi alma ihtiyacınızı bu ilkelere dikkat ederek gerçekleştirmelisiniz

İlgili : Trabzon En İyi Psikologlar

Hemen AraWhatsapp