Sınav Süreci Danışmanlığı

Ülkemizde bir üst eğitim kurumuna geçişte uygulanan sınav zorunluluğu, öğrencileri aynı zamanda okul ve meslek tercihlerini elde etmede bir yarışa sokmaktadır. Sınav başarısının iyi bir gelecekle orantılı görülmesi öğrencide baskı yaratmakta ve bu durum psikolojik sorunlara kapı aralamaktadır. Dolayısıyla eğitim dönemini de kapsayan sınav sürecinin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bu uzun maratonda öğrenci ve ailelerinin alacağı psikolojik danışmanlık, olası stres, kaygı ve çatışma gibi ruhsal sağlığı etkileyici benzer olumsuzluklardan korumaktadır.

*Hedef belirleme

*Çalışma programı hazırlama

*Motivasyon ve özgüven kazandırma

*Okul ve meslek seçimi

*Stres ve kaygı yönetimi

*Aile içi iletişim kurma desteğimizin öncelikleri arasındadır.