Resim Analizi

Resim, çocuğun dünyasında özel bir yere sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren çocuklar için güçlü bir iletişim aracıdır. Resim çocuğun iç dünyasını yansıtıcı özellikler barındırabilir. Dünyayı nasıl algıladığı ve dünya ile nasıl bağ kurduğuyla ilgili bize oldukça önemli ipuçları verir.

*Çocuğunuz resim yaparken çizimi, kâğıdın neresine yapıyor?

*Sıklıkla hangi renkleri kullanıyor?

*İnsan figürü çizerken baştan çıkan kollar mı yapıyor?

*Figürde gözler oldukça iri mi?

*Çizmeyi unuttuğu uzuvlar mı var?

*Ev çizimlerinde kapıyı, pencereyi nasıl tasarlamış?

*Evde çatı, baca var mı?

*Bacadan duman tütüyorsa bunu kağıdın hangi yönünde gösteriyor?

*Aile bireylerinin çiziliş sırası ve resim kâğıdındaki konumları nasıl?

*Resim yaparken silgiyi fazla kullanıyor mu?

*Ağaç çizimlerinde gövdeyi yamru yumru mu, dallı budaklı mı, kökleri salkım saçak mı resmediyor?

Çocuğunuzun çizdiği resimle ilgili yapacağımız daha detaylı analiz kişiliğini tanımanızı ve onu anlamanızı sağlayacak.