Örgüt ve Kurumlara Psikolojik Destek

Son yarım yüzyılda gelişmekte olan ve değişimini hızla sürdüren iş dünyası, içinde olan olmayan herkesi şaşırtmaktadır. Önceleri örgütlerin amaçlarına yönelik uygulamalar günümüzde çalışan(iş gören)  üzerine de eğilmektedir. Giderek birey-örgüt uyumunu esas alan çalışmalara evirilmektedir.

Teknolojik gelişmeler nedeniyle mavi yakalı olarak adlandırılan yarı vasıflı teknik iş gücünün sayısı azalırken beyaz yakalı olarak adlandırılan iş gücünün sayısı artmıştır. Bu değişim iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı işlerin yerini genişletmiş ve takım çalışmalarına bırakmıştır. İşlerdeki bu değişim personel bulma ve seçme amacıyla kullanılan tekniklerin de değişimine neden olmuştur. Örgüte yeni katılan üyelerin uyumu, örgüt kültürünü benimsemesi, eğitim ve yetiştirme çalışmalarından daha fazla önem kazanmıştır çünkü değişimin hızlanması sürekli öğrenmeyi beraberinde getirmiştir.

Danışmanlık hizmetimizle motivasyon, liderlik ve iletişim gibi temel süreçlerin yanında çalışanda iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık gibi örgütle bütünleşmeyi ve olumsuz tutumlardan arındırmayı amaçlıyoruz:

*İş analizi

*İş gören bulma seçme ve yerleştirme

*İş görenleri değerlendirme, seçme ve yöntemleri

*İş gören performansını değerlendirme

*iş gören eğitimi ve geliştirme

*İş gücü sorunları:

  -motivasyon

  -olumlu iş gören tutumları davranışları

  -çalışan stresi

  -olumsuz iş gören tutumları ve davranışları

*İş yerinde iletişim

*Çalışma örgütlerinde grup süreçleri

*Liderlik

*Etkileme, güç ve politika

*örgüt yapısı, kültürü ve geliştirme