Fobi Nedir? Tüm Fobilerin Listesi ve Anlamları

Fobi Nedir? Tüm Fobilerin Listesi ve Anlamları içeriğimizle Trabzon Psikolog olarak sizlerleyiz. Fobi, bireyin herhangi bir durum, canlı varlık, yer veya nesne hakkında aşırı ve mantıksız korku yaşamasına neden olan bir tür anksiyete bozukluğudur. Fobisi olan kişiler tehlikeli olduğunu düşündükleri şeylerden kaçınmak için hayatlarını o korkulardan uzak durmak adına şekillendirirler.

Uzmanlara göre hayali tehditler, terörün bile neden olduğu gerçek tehditlerden daha büyüktür. Fobiler, teşhis edilebilir zihinsel bozukluklardır. Kişi fobisiyle karşı karşıya kaldığında yoğun bir sıkıntı yaşar. Bu onların normal şekilde çalışmasını engelleyebilir ve bazen panik ataklara neden olabilir. Türkiye’de yapılan araştırmaya göre sadece üniversite öğrencilerinin fobileri vardır.

Fobi Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Fobik belirtiler, korkulan nesneye yada duruma maruz kalma yoluyla veya korkulan nesneyi düşünerekte ortaya çıkabilir. Fobilerle ilişkili tipik belirtiler genel olarak aşağıdaki gibidir.

 • Nefes darlığı ve anormal solunum.
 • Ağız kuruluğu.
 • Baş dönmesi, titreme ve kalp atış hızının hızlanması.
 • Ölme korkusu yada boğulma hissi.
 • Mide bulantısı.
 • Kafa karışıklığı ve odaklanma sorunları.
 • Korkuların gerçekleşecek olması hissi.

Bazı durumlarda bu belirtileri ilerlemiş anksiyete atağına dönüşebilir.

Bu semptomlara bağlı olarak, bazı bireyler önceden sosyal fobi olarak bilinen sosyal anksiyete bozukluğu (SAD) geliştirebilir. Kendilerini izole etmeye başlayarak günlük yaşamda ve ilişkileri sürdürmede ciddi zorluklar yaşayabilir.

Fobi Türleri

Fobiler Amerika Psikiyatri Birliği tarafından üç sınıfa ayrılmıştır.

Agorafobi

Bu tür kaçınılmaz bir yerde veya durumda hapsolma korkusuna bağlı fobilerdir. Sonuç olarak, fobik birey bu tür durumlardan kaçınmaya başlayabilir. Bazı durumlarda, bu korku o kadar yaygın ve ezici hale gelebilir ki, kişi evini terk etmekten bile korkabilir.

Belirli Fobiler

Örneğin yılan, kelebek, güve ya da belli bir nesneye bağlı korku içeren fobi türüdür. Bu tür fobiler tipik olarak dört farklı kategoriden birine bağlıdır. Bu türler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 • Durumsal Fobiler (Örneğin, araba kullanma korkusu, trene binememek vb.)
 • Hayvanlar Fobiler (Örneğin, kedi, köpek, civcivden korkmak)
 • Tıbbi Fobiler (Örneğin, doktora gidememek, kan görmekten korkmak)
 • Çevresel Fobiler (Örneğin, doğal afetlerden, doludan, kardan korkmak)

Sosyal Fobiler

Adından da anlaşılacağı gibi sosyal alanlardan ve sosyal durumlardan korkmaya bağlı fobilerdir. Bazı durumlarda bu korku topluluk önünde konuşma yapmak gibi çok özel bir sosyal durum türüne bağlı olabilir. Diğer durumlarda, insanlar bir şekilde alenen utanacaklarından korktukları için başkalarının önünde herhangi bir görevi yerine getirmekten korkabilirler.

Bilinen Fobiler ve Anlamları

Aşağıda alfabetik olarak hazırlanmış fobi türlerini ve kısaca anlamlarına ulaşabilirsiniz.

A Harfiyle Başlayan Fobiler

FobiAnlamı
abibliyofobikitapsız kalma korkusu.
ablutofobiyıkanma veya banyo yapma korkusu.
akarofobikaşıntı korkusu.
aserofobiekşi veya ekşi şeyler tüketme korkusu.
akluofobikaranlıkta kalma korkusu.
akustik fobigürültü, ses korkusu.
akrofobiyükseklik korkusu
aeroakrofobiyüksek yada üstü açık alanda bulunma korkusu.
aeronauseo phobia
aerofobi
agateofobidelirme korkusu.
agorafobihalka açık yerlerde bulunma korkusu.
agatofobiiyilik yapma korkusu.
agriozoofobivahşi hayvan korkusu.
agirofobisokaklar veya ara caddelerden korkmak.
aikmofobikeskin veya sivri nesnelerden korkmak.
ailurofobikedilerden korkmak.
albüminörofobiidrarda veya böbrek hastalığı korkusu.
alektorofobikümes hayvanlarından korkmak.
algofobiağrılardan korkmak.
alyofobisarımsak korkusu.
allodoksafobifarklı görüşler ve fikir ayrılığı korkusu.
altofobiyükseklikler, yüksek yerler korkusu.
amatofobitoz korkusu.
amoksofobiaraba, vagon gibi yerlerden korkmak.
ambulofobiyürüme korkusu.
amneziofobiunutma korkusu.
amikofobiçizilme korkusu.
anablefobibakma korkusu.
androfobierkeklerden korkmak.
anemofobirüzgar korkusu.
anginofobiboğulma gerginliği.
anglophobiaİngilizce konuşma korkusu.
ankilofobieklem hareketsizliği korkusu.
antofobiçiçek korkusu.
antropofobiinsanlar veya toplum korkusu.
antlofobisel korkusu.
anuptofobibekar kalma korkusu.
apeirophobiasonsuzluk korkusu.
afenofobizenginlik, servet korkusu.
apyofobiarı korkusu.
apotemnofobiampütasyonlu kişilerden korkmak.
arachibutirofobifıstık ezmesinin ağıza yapışma korkusu.
araknefobiörümcek korkusu.
araknofobiörümcek korkusu.
aritmofobisayılardan korkmak.
astrofobiyıldızlar veya uzay korkusu.
asimetrofobiasimetrik şeylerden korkmak.
ataksiofobikas koordinasyon kaybı korkusu.
ataksofobidüzensizlik korkusu.
atelophobikusur korkusu.
atefobiharabe bölge korkusu.
athazagorafobiunutkanlık ya da unutulma korkusu.
atomosofobiatom patlamaları korkusu.
atikifobibaşarısızlık veya talihsizlik korkusu.
augofobiparlak ışıklar, parlama, güneş ışığı korkusu.
ölenofobiflüt korkusu.
aurofobialtın korkusu.
aurorofobikuzey ışıkları korkusu.
otodizomofobikötü kokular veya yanlarında olan insanlardan korkmak.
otomatonofobiotomat makinelerinden korkmak.
otomofobikirli olma korkusu.
otofobiyalnızlık korkusu.
aviophobiauçma korkusu.

B Harfiyle Başlayan Fobiler

basilofobimikroplardan korkmak.
bakteriyofobibakterilerden korkmak.
balistofobimermi ve füze gibi mühimmatlardan korkmak.
barofobiyerçekimi korkusu.
basifobidüşmek veya duramamaktan korkmak.
batifobiderinlik veya derin su korkusu.
batrakofobikurbağa gibi amfibilerden korkmak.
belonefobikeskin, sivri uçlu nesnelerden korkmak.
bibliyofobidiğer adıyla ksilofobi kitapsız kalma korkusu.
biyofobidoğadan korkmak.
blenofobibalçıktan korkmak.
blogoofobigünlük tutmak yada yazı yazma korkusu.
bolşefobiBolşevikler’den korkmak.
botanofobibitkilerden korkmak.
bromidrosifobivücudun kokması korkusu.
bronfobigök gürültüsü ve şimşek korkusu.
bufonofobikurbağalardan korkmak.

C / Ç Harfiyle Başlayan Fobiler

cainotophobiayenilik, değişim korkusu.
chaetofobisaç dökülmesi korkusu.
chionofobikar yağmasına duyulan korku.
chiraptophobiadokunulma, temas korkusu.
cyprianophobiazührevi hastalık kapma korkusu.
çerofobineşe, mutlu olma korkusu.

D Harfiyle Başlayan Fobiler

daimonofobihayaletler veya şeytanlardan korkmak.
dekalkofobiçıkartmalar yada benzeri seslerden korkmak.
defekaloesiofobiağrılı bağırsak hareketlerinden korkmak.
deipnofobiyemeklerden korkmak.
dementofobidelirmekten korkmak.
demofobiinsanlardan korkmak.
dendrofobiağaçlardan korkmak.
dentofobidiş hekimleri veya diş hekimliğinden korkmak.
dermatosiofobicilt hastalıklarından korkmak.
dekstrofobisağ tarafta bulunan nesnelerden korkmak.
diyabetofobidiyabet olmaktan korkmak.
didaskaleinofobiokula gitme korkusu.
Dikefobiadalet, davalar ve duruşma gibi resmi alanlardan korkmak.
dinofobibaş dönmesi korkusu.
diplofobiçift ​​görme korkusu.
dipsofobialkol tüketmekten korkmak.
Bulaşıcılık korkusubirinin önünde soyunma korkusu.
Dontofobidiş korkusu.
dorofobikürk ve hayvan derilerinden korkmak.
doksofobieleştiri veya övgülerden korkmak.
dromofobisokaklardan korkmak.
dismorfofobifiziksel deforme yaşamaktan korkmak.
distikifobikazalardan korkmak.

E Harfiyle Başlayan Fobiler

ecclesiophobiakilise veya benzeri ibadet alanlarından korkmak.
ekofobiev veya evlerden korkmak.
eizoptrofobiaynalardan korkmak.
elektrofobielektrikten korkmak.
eleutherophobiaözgürlük korkusu.
emetofobikusma korkusu.
Enetofobiiğnelerden korkmak.
enissofobisaldırı veya eleştirilerden korkmak.
enoklofobikalabalıktan korkmak.
entomofobihaşeratlardan korkmak.
özofobişafak veya gün ışığı korkusu.
efebofobigençlerden korkmak.
epistaksiofobiburun kanaması korkusu.
epistemofobidaha fazla bilgi edinmekten korkmak.
ekinofobiatlardan korkmak.
eremofobikendin olmaktan korkmak.
özofobikırmızı veya kırmızı herhangi bir şeyden korkmak.
ergasiofobiçalışma korkusu.
ergofobiişten korkmak.
erofobiaşktan korkmak.
erotofobierotizm korkusu.
euphobiaiyilik ya da iyi şeylerden korkmak.
eurotofobikadınsal bölgelerden korkmak.

F Harfiyle Başlayan Fobiler

fibriofobiateş korkusu.
frankofobiFransızca korkusu.
frigofobisoğuk veya soğuk şeylerden korkmak.

G Harfiyle Başlayan Fobiler

gamofobievlilikten korkmak.
geliofobikahkahalardan korkmak.
geniofobiçeneden korkmak.
soyofobiseksten korkmak.
genofobidizlerden korkmak.
gefirofobiköprülerden korkmak.
gerasofobiyaşlanmaktan korkmak.
almanofobialmanya veya alman kültüründen korkmak.
gerontofobiyaşlı insanlardan korkmak.
geumofobi
glossofobikonuşmaktan korkmak.
gnosiofobibilgilerden korkmak.
goetofobicadılar ve büyülerden korkmak.
grafofobiyazı veya senaryolardan korkmak.
gymnophobiaçıplaklıktan korkmak.
gynephobiakadınlardan korkmak.

H Harfiyle Başlayan Fobiler

hadefobicehennemden korkmak.
hagiofobidin insanlarından korkmak.
hamartofobigünah işlemekten korkmak.
hapefobidokunulmaktan korkmak.
harpaksofobisoyulmaktan korkmak.
hedonofobieğlenmekten korkmak.
helyofobigüneş veya güneş ışığından korkmak.
hellenologofobiYunanca kelimeler veya bilimsel terimlerinden korkmak.
helenofobiYunanlılara ait her şeyden korkmak.
helmintofobisolucanlardan korkmak.
hematofobikandan korkmak.
hereiophobiasapkınlıktan korkmak.
herpetofobisürüngenler korkmak.
hezperofobibatıdan korkmak.
heterofobikarşı cinsten korkmak.
hiyerofobirahipler veya kutsal şeylerden korkmak.
hobofobiserseriler veya dilencilerden korkmak.
hodofobikarayolu yolculuğundan korkmak.
homiklofobisisten korkmak.
homilofobivaazlardan korkmak.
homofobieşcinseller veya eşcinsellikten korkmak.
homofobiinsanlardan korkmak.
hoplofobiateşli silahlardan korkmak.
hormefobişoktan korkmak.
hiyalofobicamdan korkmak.
hidrofobicıva ilaçlarından korkmak.
hidrofobisudan korkmak.
hidrofobofobikuduzdan korkmak.
higrofobisıvı veya nemden korkmak.
higrofobisıvılar, rutubet veya nemden korkmak.
hylefobimateryalizm veya epilepsiden korkmak.
hılofobiormanlardan korkmak.
hipegiyafobisorumluluk alma korkusu.
hipengiyofobisorumluluk korkusu.
hipnofobiuyku ya da hipnozdan korkmak.
hipofobiyükseklik korkusu.
iyatrofobidoktorlardan korkmak.

I / İ Harfiyle Başlayan Fobiler

ichthyophobiabalıklardan korkmak.
iconophobiaresimlerden, tablolardan korkmak.
ideophobiafarklı fikirlerden korkmak.
illyngophobiabaş dönmesi korkusu.
iophobiazehirlenme korkusu.
Islamophobiaİslam’dan ve islam dininden korkmak.
isolophobiayanlızlık korkusu.
isopterophobiatermitlerden korkmak.

J Harfiyle Başlayan Fobiler

JapanophobiaJapon ve Japon kültüründen korkmak.
JudeophobiaYahudilerden korkmak.

K Harfiyle Başlayan Fobiler

kainofobiyenilik korkusu.
kainotofobideğişiklik korkusu.
kakorrhaphiophobiabaşarısızlık veya yenilgi korkusu.
katagelophobialay konusu olma korkusu.
kathisofobioturma korkusu.
kenofobiboş alanlardan korkma.
kinetofobihareket etme korkusu.
kleptofobihırsızlık korkusu.
koinonifobiodalardan korkmak.
koniofobitoz yutma korkusu.
kopofobiyorgunluk korkusu.
kymofobidalgalardan korkmak.
kinofobiköpekler veya kuduz hayvanlar korkusu.
kifofobieğilme korkusu.
kakofobiçirkinlik, çirkin olma korkusu.
kaliginefobigüzel kadınlardan korkmak.
karnofobiçiğ etten korkmak.
kanserofobikanserden korkmak.
kardiyofobikalp, kalp hastalıkları korkusu.
katagelophobialay edilme korkusu.
katapedofobiatlama, zıplama korkusu.
katizofobioturma korkusu.
kirofobiellerden korkmak.
kolerofobikolera hastalığı korkusu.
korofobidans etme korkusu.
kromatofobirenklerden korkmak.
kromofobiparadan korkmak.
kronomentrofobisaatlerden korkmak.
kronofobizamandan korkmak.
krizofobialtından korkmak.
klostrofobikapatılma korkusu.
klinofobiyatağa gitme korkusu.
koimetrofobimezarlık korkusu.
koitofobiseks veya cinsel ilişkilerden korkmak.
kontrelfobicinsel istismara uğrama korkusu.
koprastazofobikabızlık korkusu.
koprofobidışkılardan korkmak.
kulrofobipalyaçolardan korkmak.
kremofobiuçurumlardan korkmak.
kriyofobiaşırı soğuk, buz veya don gibi olaylardan korkmak.
kristalofobikristaller veya camdan korkmak.
ksantofobisarı renkten korkmak.
ksenoglossofobiana dil dışındaki dillerden korkma.
ksilofobiahşap yada ormanlardan korkmak.
ksirofobijilet yada benzer kesicilerden korkmak.

L Harfiyle Başlayan Fobiler

lachanophobiasebzelerden korkmak.
levofobisoldaki nesnelerden korkmak.
laliofobikonuşmaktan korkmak.
leprofobicüzzam
lökofobibeyaz renkten korkmak.
ligyrofobiyüksek veya tiz seslerden korkmak.
lilapsofobikasırgalardan korkmak.
limnofobigöllerden korkmak.
dava fobisihukuk davalarından korkmak.
litigophobiabilgisayarlardan korkmak.
logofobikelimelerden korkmak.
lutrafobisu samurundan korkmak.
liyofobikaranlıktan korkmak.
lyssofobikuduz veya delilikten korkmak.

M Harfiyle Başlayan Fobiler

makrofobiuzun süre bekleme korkusu.
mageirocophobiayemek pişirme korkusu.
Maieusiofobidoğum günü ve doğurma korkusu.
malaksofobiyumuşama, yumuşaklık korkusu.
manyafobidelilik korkusu.
mastigofobikırbaç yada ceza korkusu.
mekanofobimakinelerden korkmak.
megalofobibüyük şeylerden korkmak.
melanofobisiyah rankten korkmak.
melissofobiarılardan korkmak.
melophobimüzik korkusu.
meningitofobibeyin hastalığı korkusu.
menofobiadet (regl) korkusu.
merintofobibağlanma korkusu.
metalofobimetal nesnelerden korkmak.
metateziofobideğişiklikler korkusu.
meteorofobigöktaşları korkusu.
metifobialkol korkusu.
metrofobişiir korkusu.
mikrobiyofobimikroplardan korkmak.
mikrofobiküçük şeylerden korkmak.
misofobikin korkusu.
mnemofobieski anılar korkusu.
molismofobibulaşma korkusu.
monopatofobihastalanma korkusu.
monofobiyalnızlık ya da yalnızlık korkusu.
motorofobimotorlardan korkmak.
musofobifarelerden korkmak.
mikofobimantarlardan korkmak.
mikrofobiküçük şeylerden korkmak.
myrmecophobiakarıncalardan korkmak.
miyofobikir veya mikroplardan korkmak.
mitofobihurafelerden korkmak.

N Harfiyle Başlayan Fobiler

nebulafobisisli havadan korkmak.
nekrofobiölüm ya da ölü şeylerden korkmak.
negrofobiAfrikalılar veya Afrikalı Amerikalılar’dan korkmak.
nelophobibardaktan korkmak.
neofarmafobiilaçlardan korkmak.
neofobideğişikliklerden korkmak.
nefofobibulutlardan korkmak.
Noktifobigeceden korkmak.
nomatofobiisimlerden korkmak.
nomofobicep telefonlarından korkmak.
nozokomefobihastanelerden korkmak.
nosofobihastalıktan korkmak.
nostofobieve dönmekten korkmak.
noverkafobiüvey anneden korkmak.
nükleomitofobinükleer silahlardan korkmak.
nudophobiaçıplaklık korkusu.
Numerofobisayılardan korkmak.
niktoilofobigeceleri ormanlardan korkmak.
miktofobigece ve karanlıktan korkmak.
nemfofobigenç kızlardan korkmak.

O Harfiyle Başlayan Fobiler

obezofobiobezite, kilo alma korkusu.
oklofobikalabalıklar veya çetelerden korkmak.
okofobiaraçlardan korkmak.
okfobi8 rakamı veya şekilinden korkmak.
odinefobiağrılardan korkmak.
oenofobişaraplardan korkmak.
olfaktofobikötü kokan yerlerden korkmak.
ombrofobiyağmurdan korkmak.
ommetafobigözlerden korkmak.
oneirophobiarüya görmekten korkmak (tekirofobi).
onomatofobikelimeler veya belirli harften korkmak.
ofidiofobiyılanlardan korkmak.
oftalmofobibakıma muhtaç kalma korkusu.
opiofobiilaç korkusu.
optofobigözlerini açma korkusu.
ornitofobikuşlardan korkmak.
ortofobialım / satım (ticaretten) korkmak.
osphresiophobiaboğuk hava yada kötü kokan mekanlardan korkmak.
ostrakofobiistiridye, kabuklu deniz ürünlerinden korkmak.
ouranophobiacennetten korkmak(anofobi).

P Harfiyle Başlayan Fobiler

pedofobiçocuklar veya bebeklerden korkmak.
pagofobibuz veya don olan yerlerden korkmak.
panofobiher şeyden korkmak.
pantofobiacı ve hastalıktan korkmak.
papafobiPapa’dan korkmak.
papirofobikağıttan korkmak.
paralipofobigörevi veya sorumluluğu ihmal etmekten korkmak.
parafobicinsel sapıklıktan korkmak.
parazitofobiparazitlerden korkmak.
paraskavedekatriaphobia13’üncü Cuma’dan ve 13 sayısından korkmak.
partenofobigenç kızlardan korkmak.
patofobihastalıktan korkmak.
patroiofobikalıtımdan korkmak.
pektofobigünah veya suçtan korkmak.
pedikülofobibitten korkmak.
pediofobioyuncak bebeklerden korkmak.
pedofobiçocuklar veya bebeklerden korkmak.
peladofobikel insanlardan korkmak.
pelagrofobipellagradan korkmak.
peniafobiyoksulluktan korkmak.
pentherofobikayınvalidenizden korkmak.
phagophobiayemekten korkmak yada birinin sizi yiyebileceğini düşünmek (fagofobi).
phalacrophobiakel kalmaktan korkmak (falakrofobi).
phallophobiapenisten (özellikle dik) korkmak (fallofobi).
pharmacophobiailaçlardan korkmak (farmakofobi).
phasmophobiahayaletlerden korkmak (fazmofobi).
phengophobiagün ışığı veya güneş ışığından korkmak (fengofobi).
philematophobiaöpüşmekten korkmak (filematofobi).
philophobiaşefkatten, nezaketten korkmak (filofobi).
philosophobiafelsefeden korkmak.
phallainophobiabalinalardan korkmak (fallofobi).
phobophobiakorku veya fobilerden korkmak (fobofobi).
phonophobiaseslerden korkmak (fonofobi).
photophobiaışıktan korkmak (fotofobi).
phronemophobiadüşünmekten korkmak.
phthisiophobiatüberkülozdan korkmak (fitizofobi).
plakofobimezar taşlarından korkmak.
plutofobiservetten korkmak.
pluviofobiyağmurdan korkmak.
pnömatofobiruhlardan korkmak.
pnigerofobiboğulmaktan korkmak.
pogofobisakaldan korkmak.
poinefobicezadan korkmak.
poliophobiagri renkten korkmak.
politicophobiasiyaset veya politikacılardan korkmak.
polifobibirçok şeyden korkmak.
ponofobiaşırı çalışmaktan korkmak.
pornofobipornografiden korkmak.
pornografofobipornografi ve erotik içeriklerden korkmak.
porfirofobimor renkten korkmak.
potamofobinehirler veya akan sudan korkmak.
potofobialkolden korkmak.
proktofobirektumdan korkmak.
prosofobi
psellismofobikekemelikten korkmak.
psikofobi
psikrofobisoğuktan korkmak.
pteridofobieğrelti otlarıdan korkmak.
pterofobitüylerden korkmak.
pupafobikuklalardan korkmak.
pyrophobiaateşten korkmak.

R Harfiyle Başlayan Fobiler

radyofobiradyasyon, röntgenler veya radyolardan korkmak.
ranofobikurbağalardan korkmak.
rabdofobisürekli değişen uygulamalardan korkmak.
ripofobidışkılamadan korkmak.
rittofobikırışıklıklardan korkmak.
rupofobikirden korkmak.
eussophobiaRuslardan ve Rus kültüründen korkmak.

S Harfiyle Başlayan Fobiler

samhainofobicadılar bayramından korkmak.
sarmassofobiaşk oyunlarından korkmak.
satanofobişeytandan korkmak.
scabiophobiauyuzdan korkmak.
skatofobidışkılardan korkmak.
skelerofibikötü insanlardan korkmak.
siyofobigölgelerden korkmak.
scoleciphobiasolucanlardan korkmak.
Scolionofobiokuldan korkmak.
skopofobibirinin sizi izlemesinden korkmak.
skotofobikaranlıktan korkmak.
selakofobiköpekbalıklarından korkmak.
selafobiışıkların yanıp sönmesinden korkmak.
selenofobiaydan korkmak.
seplofobiçürüyen maddelerden korkmak.
sesquipedalophobiauzun sözlerden korkmak.
seksofobiseksten korkmak.
siderodromofobitrenler, demiryolları veya tren seyahatinden korkmak.
siderophobiademir veya çelikten korkmak.
sinistrofobisolak veya solak olan kişilerden korkmak.
sinofobiÇince’den korkmak.
sitiofobiyiyeceklerden korkmak.
sosyofobikayınbaba ve kaynanadan korkmak.
sosyofobitoplum veya genel olarak insanlardan korkmak.
somnefobiuyku ya da rüyadan korkmak.
sofofobibilgelik veya öğrenmekten korkmak.
spermofobimikroplardan korkmak.
sfekofobieşek arılarından korkmak.
stasefobiayakta durma veya yürümekten korkmak.
staurofobihaç işareti veya haçlı nesnelerden korkmak.
stenofobidar şeyler veya yerlerden korkmak.
sembol korkususembolizm korkusu.
simetrofobisimetri korkusu.
syngeneaphobiaakraba korkusu.
sifilofobifrengi korkusu.

T Harfiyle Başlayan Fobiler

taşofobihızdan korkmak.
taeniofobitenyalardankorkmak.
tafobidiri diri gömülmekten korkmak.
tapinofobihastalık bulaştırmaktan korkmak.
taurofobiboğalardan korkmak.
teknofobiteknolojiden korkmak.
teleofobikesin planlardan korkmak.
telefonofobitelefonlardan korkmak.
teratofobicanavarlar veya deformitelerden korkmak.
testofobitestlerden korkmak.
tetanofobiçene kilitlenmesinden korkmak.
TeutofobiAlmanlar veya Alman kültüründen korkmak.
textofobibelirli kumaşlar korkmak.
taşofobioturmaktan korkmak.
talasofobiDeniz veya Okyanusdan korkmak.
tanatofobiölüm ya da ölmekten korkmak.
teatrofobitiyatrolardan korkmak.
teologofobiteoloji veya dini çalışmalardan korkmak.
teofobitanrılar veya dinden korkmak.
termofobisıcaklıktan korkmak.
tokofobihamilelik veya doğumdan korkmak.
tomofobicerrahi operasyonlardan korkmak.
topofobibelirli yerlerde performans sergilemekten korkmak.
toksofobizehir veya zehirlenmekten korkmak.
travmatofobiyaralanmalardan korkmak.
tremofobititreyen kişilerden yada nesnelerden korkmak.
tripofobidelik korkusu, delikli şeylerden korkmak
trikopatofobisaç hastalıkları korkusu.
trichofobisaç veya kıl korkusu.
Triskaidekafobi13 numarasından korkmak.
tropofobideğişikliklerden korkmak.
tripanofobienjeksiyonlardan korkmak.
tüberkülofobitüberkülozdan korkmak.
tifofobikörlükten korkmak.
tiranofobizorbalardan korkmak.

U Harfiyle Başlayan Fobiler

uranofobicennet ten korkmak.
ürofobiidrar veya idrara çıkmatan korkmak.

V / W Harfiyle Başlayan Fobiler

vaccinophobiaenjeksiyonlar veya aşı olmaktan korkmak.
venüzofobigüzel kadınlardan korkmak.
verbophobiaharf, kelime yada cümlelerden korkmak.
verminophobiamikroplardan korkmak.
vestifobigiyim korkusu.
vitricophobiaüvey baba korkusu.
wikofobicadılardan ve büyücülerden korkmak.

Z Harfiyle Başlayan Fobiler

zelophobikıskançlık korkusu.
zemmofobibüyük köstebek faresinden korkmak.
zoofobitüm hayvanlardan korkmak

Yorum yapın

Hemen AraWhatsapp